Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/11

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/11 - Ảnh 1

* DCM: Ngày 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 14/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/11/2016.

* CII: Ngày 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM (CII – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 14/11. Chi tiết thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau. Cũng liên quan đến CII, CTCP Đầu tư Tân Tam Mã, đã mua vào 3 triệu cổ phiếu CII từ ngày 25/10 đến 01/11, qua đó, nâng sở hữu tại CII từ 12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,99% lên 15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,24%, và trở thành cổ đông lớn của CII.

* VCF: Công ty TNHH MTV Masan Beverage, công ty mẹ của CTCP Vinacafe Biên Hòa (VCF – HOSE), dự kiến đăng ký chào mua công khai hơn 2,61 triệu cổ phiếu VCF với giá 170.000 đồng/cổ phiếu từ ngày 01/11 đến 30/11. Nếu việc mua thành công, Masan Beverage sẽ nâng sở hữu tại VCF từ 15,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 60,16% lên hơn 18,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 70%.

* CLC: Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/12/2016.

* AGM: Tổng Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE), đăng ký bán toàn bộ hơn 5,12 triệu cổ phiếu AGM sở hữu, tỷ lệ 28,17% từ ngày 29/9 đến 28/10 theo phương thức thỏa thuận, nhưng đã không bán được cổ phiếu nào do không có nhà đầu tư quan tâm.

* HVG: CTCP Hùng Vương (HVG - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV NĐTC 2015-2016 với tổng doanh thu thuần đạt 4.985 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 19.921 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 378 tỷ đồng, tăng hơn 166% cùng kỳ.

* MDG: HĐQT CTCP Miền Đông (MDG – HOSE) quyết định chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thời gian thực hiện sẽ ngay trong tháng 11 năm nay. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* FPT: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, cổ đông của CTCP Tập đoàn FPT (FPT – HOSE) đã không bán được cổ phiếu nào trong tổng số 1 triệu cổ phiếu FPT đăng ký bán từ ngày 30/9 đến 28/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, SCIC vẫn nắm giữ hơn 1,67 triệu cổ phiếu FPT, tỷ lệ 0,36%.

* FID: 2 Ủy viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID – HNX) là bà Phùng Thị Diệp Linh và ông Phạm Đình Dương, làn lượt đăng ký 2 triệu và 1 triệu cổ phiếu FID. Cả 2 giao dịch đều dự kiến thực hiện từ ngày 03/11 đến 01/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại bà Linh chỉ nắm giữ hơn 230.000 cổ phiếu FID, tỷ lệ 1,06%, ông Dương nắm giữ gần 150.00o cổ phiếu FID, tỷ lệ 0,67%.

* HUT: CTCP Tasco (HUT - HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với 788 tỷ đồng doanh thu, gấp 4,4 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, gấp 9,7 lần cùng kỳ. lũy kế 9 tháng đầu năm, HUT đạt tổng doanh thu 1.974 tỷ đồng, tăng hơn 212% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, gấp 7,8 lần cùng kỳ, hoàn thành 78% kế hoạch đề ra.

* PSE: Ngày 10/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PSE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 11/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/11/2016.

Lạc Nhạn