Sự kết hợp giữa siêu thị - chợ - trung tâm thương mại

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Siêu thị Co.op Rạch Miễu có diện tích xây dựng trên 6.000 m2, gồm 3 tầng (tầng trệt bố trí chợ thực phẩm, tầng 1, 2 bố trí làm siêu thị và các dịch vụ tiện ích khác), vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng, sẽ đưa vào hoạt động đầu năm 2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=99870