Sự ghi nhận không chỉ đối với cá nhân Bộ trưởng mà còn cả ngành VHTTDL

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 14, chiều ngày 10.8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ VHTTDL. Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng và kết nối trực tuyến tới 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát. Đây cũng là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn, sau phiên chất vấn thành công vào tháng 3.2022.

Nắm chắc vấn đề, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, thẳng thắn và cầu thị, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được các đại biểu Quốc hội và cử tri đánh giá cao. Ảnh: Trần Huấn

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, phiên chất vấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng khi toàn ngành đang có cơ hội rất lớn nhờ sự quan tâm của toàn xã hội đối với văn hóa, đặc biệt kể từ khi Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng và đề ra những giải pháp mang tính đột phá trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhiều địa phương cũng đã ban hành các kế hoạch phát triển văn hóa. Đây là những thời cơ thuận lợi mà nếu ngành văn hóa, thể thao và du lịch tận dụng được sẽ tạo ra sức bật mới cho sự phát triển văn hóa. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại cũng khiến ngành văn hóa, thể thao và du lịch gặp không ít khó khăn ngay ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai sắp tới, từ những vấn đề tác động của dịch bệnh Covid-19 đến toàn bộ ngành, tới tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cùng sự phát triển như vũ bão của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với ảnh hưởng từ mạng xã hội đến văn hóa.
Tại Phiên chất vấn, đã có 17 trong tổng số hơn 50 đại biểu đăng ký chất vấn. Những chất vấn xoay quanh các chủ đề như công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là các khu di tích lịch sử cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội. Việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch; chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch.
Tôi nhận thấy rằng, trong lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tư lệnh ngành khi phân tích rõ cả những thuận lợi và thành tích, khó khăn và điểm yếu của ngành trong các vấn đề có liên quan, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn cuộc sống. Nếu như những giải đáp về du lịch đủ cụ thể thì những giải đáp về văn hóa cũng rất toàn diện, thể hiện tầm bao quát của Bộ trưởng đối với vấn đề của ngành. Đúng như phát biểu kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rằng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn, đồng thời đồng tình và ghi nhận các giải pháp, cam kết của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
Đây thực sự là một ghi nhận không chỉ đối với cá nhân Bộ trưởng, mà còn cả ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành tựu trong giai đoạn hiện nay. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn thành công một lần nữa chứng minh sự quyết liệt, quyết tâm hành động, bám sát thực tiễn, giải quyết sớm những vấn đề thực tiễn đang phát sinh của Đảng và Nhà nước, trong đó có nỗ lực của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Những vấn đề chất vấn đều là những vấn đề nóng, nếu được thảo luận rộng rãi, thông tin minh bạch và tìm giải pháp giải quyết sớm đã thực sự tạo sự đồng thuận xã hội từ đó tạo niềm tin trong cử tri để tất cả chúng ta cùng nhau thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc từ văn hóa và bằng văn hóa.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/55304/su-ghi-nhan-khong-chi-doi-voi-ca-nhan-bo-truong-ma-con-ca-nganh-vhttdl