Sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu ở làng hoa Tây Tựu

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Làng Tây Tựu huyện Từ Liêm, Hà Nội xưa nay vẫn nổi tiếng với nghề trồng hoa. Đến Tây Tựu bây giờ được ngắm những cánh đồng hoa tươi tốt, ngút ngát với rất nhiều loại hoa: hồng, cúc, huệ, đồng tiền… chen nhau đua sắc.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.38981.qdnd