Sử dụng thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất Việt Nam

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ông Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa chính thức đưa vào sử dụng máy chụp cộng hưởng từ hiện đại nhất Việt Nam với từ lực 1.5 Tesla.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/205430