Sử dụng tài sản công: Ưu tiên phương thức khoán kinh phí

Dự thảo Luật Quản lý tài sản công đang được Quốc hội thảo luận coi khoán kinh phí là phương thức được ưu tiên áp dụng khi Nhà nước trang bị tài sản công, sau đó rồi mới đến các phương án thuê tài sản, mua sắm, đầu tư xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, người đứng đầu cơ quan soạn thảo luật này, cho biết việc khoán kinh phí sử dụng tài sản được áp dụng đối với nhà công vụ, ô tô phục vụ chức danh và ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan Nhà nước; điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động và các tài sản khác theo chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

“Khoán kinh phí là phương thức được ưu tiên khi có nhu cầu sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ khi không áp dụng được phương thức khoán mới áp dụng các phương thức khác”, theo báo cáo mà Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội sáng 31/10 về dự án Luật này. Dự thảo Luật cũng quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc xác định mức khoán kinh phí sử dụng tài sản công.

Thẩm tra về nội dung này, theo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, một số ý kiến cho rằng việc khoán và mức khoán kinh phí đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và một số cơ quan của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và hệ thống pháp luật.

Tán thành việc thực hiện khoán tài sản công, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) cho rằng cũng cần phải bàn thêm cho đầy đủ. “Hiện Bộ Tài chính đã thực hiện khoán xe công cho chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhưng đây là quy định của Bộ trưởng thì Thứ trưởng phải tuân thủ nhưng tôi tin là sẽ rất 'bí' đấy”.

Vẫn theo bà Khánh, nếu khoán xe cho 100% đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ rất khó khăn vì đại biểu Quốc hội phải di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, khó chủ động trong công việc. “Quốc hội của ta cũng đã có thời kỳ khoán kinh phí đi lại nhưng không hiệu quả. Nên ta phải tính đúng, tính đủ việc khoán này để bảo đảm yêu cầu công việc là trên hết cho mọi giải pháp thực hiện”, bà Khánh nêu quan điểm.

Thành Chung