Sử dụng Phiếu kết quả giả, VIKO 8 – Pháp bị thu hồi 8 giấy xác nhận ATTP

Cty CP Dược VIKO 8 – Pháp vừa bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt hành chính 30 triệu đồng, đồng thời thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP.

Sử dụng Phiếu kết quả giả, VIKO 8 – Pháp bị thu hồi 8 giấy xác nhận ATTP - Ảnh 1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim hoàng VAGA của Cty Dược Viko 8 Pháp

Ngày 24/10/2016, Cục ATTP ban hành Quyết định số 629/QĐ-ATTP ngày 24/10/2016 về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP và Quyết định số 628/QĐ-ATTP ngày 24/10/2016.

Theo đó, Cty ViKo 8 – Pháp bị thu hồi hiệu lực 08 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 – Pháp, vì lý do: Công ty sử dụng Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả khi thực hiện công bố các sản phẩm, gồm:

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 13474/2015/ATTP-XNCB ngày 12/6/2015 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIFROCAP;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 7530/2016/ATTP-XNCB ngày 04/4/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEWARGININBAMIN EXTRA 5000;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 15245/2016/ATTP-XNCB ngày 12/7/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông mạch GINKOGOLD;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 10899/2016/ATTP-XNCB ngày 26/5/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim hoàng an nhiệt;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 6683/2016/ATTP-XNCB ngày 30/3/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim hoàng VAGA;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 21531/2016/ATTP-XNCB ngày 06/9/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tảo SPIRUVIKO – EXIT;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 15273/2016/ATTP-XNCB ngày 12/7/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEW GOD DGININE;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 20279/2016/ATTP-XNCB ngày 26/8/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên HAPPY VIKO – EXIT.

Các Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nêu trên hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 – Pháp không được sản xuất, kinh doanh 08 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên; đồng thời tiến hành thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm đã sản xuất/lưu thông trên thị trường.

Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 – Pháp cũng bị phạt hành chính 30.000.000 đồng

Được biết, Cty CP Dược VIKO 8 – Pháp có địa chỉ tại Lô 11, liền kề 20, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Phương Linh