Sử dụng nhang và âm thanh để tạo sinh khí

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Việc dùng nhang trong các nghi thức tẩy uế rất phổ biến ở các dân tộc châu Á. Họ dùng nhang để tạo ra một loại khói thiêng, kết nối trực tiếp với vùng không gian sống xung quanh.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/phongthuy/2007/09/26/111752/1087