Sử dụng mạng xã hội nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Đỗ Bình

Sử dụng mạng xã hội nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-10, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Phạm Văn Linh chủ trì hội thảo khoa học “Công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh ứng dụng mạng xã hội ở nước ta hiện nay”. Tính đến tháng 8-2016, Việt Nam có khoảng 30 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm 66% tổng số người dùng internet. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, chúng ta không thể ngăn người dùng mà phải thay đổi tư duy để thích nghi, đồng thời xây dựng hệ thống giám sát, thu thập thông tin trên internet và mạng xã hội. Để những thông tin mang tính đối ngoại đạt hiệu quả cao khi được đăng tải trên mạng xã hội, các ý kiến nhấn mạnh phải chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, lồng ghép các thông tin ở mọi lĩnh vực để hấp dẫn độc giả, tăng hiệu quả tuyên truyền và đảm bảo tính định hướng của thông tin. Việc lựa chọn thời điểm để đăng tải cũng rất quan trọng trong việc đưa thông tin tiếp cận đến độc giả nhanh và nhiều nhất, tạo tính lan tỏa rộng rãi.