Sử dụng hạt nix thải để sản xuất vật liệu xây dựng

    Gốc

    Công ty cổ phần Vân Thái thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) triển khai xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng các công trình thủy, từ nguồn nguyên liệu hạt nix đã qua sử dụng của Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) tại Khánh Hòa.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223124/Default.aspx