Sử dụng địa danh “Làng Vòng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Ngày 31/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6013/QĐ-UBND, cho phép sử dụng địa danh “Làng Vòng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cốm Làng Vòng” cho sản phẩm cốm của Hội Nông dân phường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Sử dụng địa danh “Làng Vòng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể - Ảnh 1

Đặc sản cốm Làng Vòng

Theo đó, cho phép Hội Nông dân phường Dịch Vọng Hậu được sử dụng địa danh “Làng Vòng”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý tương ứng đã được UBND quận Cầu Giấy xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cốm Làng Vòng” cho sản phẩm cốm của Hội Nông dân phường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hội Nông dân phường Dịch Vọng Hậu có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Quy trình kiểm soát chất luợng sản phẩm; Quy định sử dụng tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do Hội Nông dân phường Dịch Vọng Hậu ban hành.

Trường hợp địa danh “Làng Vòng” bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của Hội Nông dân phường Dịch Vọng Hậu, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại Quyết định này.

PV