Sử dụng đèn tiết kiệm điện

Hai loại đèn được coi là tiết kiệm điện nhất hiện nay là LED và đèn huỳnh quang compact (CFL). Đèn LED có thông số là 90-112 lumens/watt, đèn CFL là 40-70 lumens/watt, trong khi bóng đèn sợi đốt truyền thống chỉ là 10-17 lumens/watt. Như vậy, bóng đèn LED có hiệu suất cao nhất rồi tới bóng CFL.

Bóng đèn LED có giá thành cao nhất trong các loại trên song có tuổi thọ cao nhất, có thể tới 40.000 giờ. So với đèn sợi đốt truyền thống, đèn LED cung cấp chất lượng ánh sáng tương tự, có thời gian sử dụng lâu hơn 25 lần, tiêu thụ từ 20% đến 25% năng lượng. Bóng đèn LED có hai loại là ánh sáng trắng mát và ánh sáng trắng ấm. Ánh sáng trắng mát được sử dụng trong việc chiếu sáng phục vụ công việc như văn phòng, trường học còn ánh sáng trắng ấm áp dụng cho chiếu sáng trang trí, nhấn mạnh.

Đèn CFL có tuổi thọ từ 6.000 đến 15.000 giờ, có màu sắc phong phú hơn hẳn đèn LED, được dùng cho nhiều không gian khác nhau. So với bóng sợi đốt truyền thống, đèn CFL có thời gian sử dụng lâu gấp 10 lần và tiêu thụ khoảng ¼ năng lượng mà vẫn cho lượng ánh sáng như nhau. Tuy nhiên, đèn CFL chứa thủy ngân nên gây khó khăn cho việc bảo đảm an toàn. Đèn nên được tái chế khi hết thời gian sử dụng.
Nhiều nước đã áp dụng chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng để cung cấp thông tin về hiệu quả tiết kiệm điện của sản phẩm điện, giúp người sử dụng có lựa chọn đúng đắn. Tính hiệu quả về mặt năng lượng của các sản phẩm được dán nhãn thể hiện mức độ tiết kiệm điện năng của sản phẩm đó, từ mức A tới mức G. Các thông tin được đánh giá gồm có: Độ rọi sáng của bóng đèn tính bằng quang thông, việc tiêu thụ năng lượng bóng đèn tính bằng công suất, tuổi thọ tính bằng giờ.