Sự độc quyền của EVN giảm dần

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo: Trước mắt, EVN chưa tiến hành cổ phần hóa thêm các công ty điện lực; tập trung đủ vốn cho các dự án đang dở dang để hoàn thành dứt điểm, đúng tiến độ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=92154