Sư đoàn 4 Quân đội nhân dân Lào thăm và làm việc tại Quân khu 4

Ngày 10/8, Đoàn cán bộ Sư đoàn 4 - Quân đội nhân dân Lào đã có buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 4 về hiệp đồng khen thưởng thành tích 5 năm (2012 - 2017) cho các tập thể, cá nhân thuộc Quân khu 4 đã có thành tích trong quan hệ hợp tác, giúp đỡ Sư đoàn 4 - Quân đội nhân dân Lào.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dũng

Thực hiện Nghị định thư và các chỉ thị, văn bản của Bộ Quốc phòng về quan hệ hợp tác, giúp bạn Lào, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trong đó trực tiếp là Sư đoàn 968 và các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu phối hợp với Sư đoàn 4 tổ chức có hiệu quả các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ và giúp Bạn bảo quản các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Tại buổi làm việc, Sư đoàn 4 - QĐND Lào đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân khu tiến hành rà soát, tổng hợp thành tích, kết quả của các tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ hợp tác, giúp Sư đoàn 4 trong những năm qua, để Sư đoàn làm cơ sở đề nghị Bộ Quốc phòng trình Chính phủ Lào xét khen thưởng các loại Huân chương và Bằng khen trong dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Trần Dũng