Sư đoàn 325 tổ chức đại hội thi đua quyết thắng nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng nay 25/6, Sư đoàn 325, quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/su-doan-325-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-nhiem-ky-2019-2024-125479.htm