Sự cộng sinh đầy bản sắc cho Thăng Long - Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ở vùng Hà Nội mở rộng, làng nghề là một thế mạnh nổi trội với những ưu thế sẵn có của sản phẩm tinh xảo, bàn tay tài hoa, truyền thống lâu đời. Nhiều người nói rằng, ấy là sự cộng sinh đầy bản sắc, mở rộng thêm không gian cho văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=102437