Sự chủ động là cần thiết

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Một trong những điểm yếu của nền kinh tế trong năm qua là tình trạng nhập siêu ở mức cao, với tổng giá trị khoảng 12 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/158107