Sư cả Chùa Dơi hết lòng vì đạo và đời

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo anh Triệu Tha -Trưởng ban nhân dân ấp, từ khi Nhà nước đầu tư Chương trình 134, 135 trên địa bàn, sư cả Kim Renne (Chùa Dơi, Sóc Trăng) là người tích cực vận động bà con hưởng ứng ngày công, có lúc ông huy động đến gần 200 người để cùng nhau làm đường.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/2/109356.cand