Su-25 sẽ được nâng cấp trong 15-20 năm tới

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Đại diện Ủy ban giám sát Công ty cổ phần Tbilaviamsheni, ông Pantiko Tordiya khẳng định rằng, máy bay cường kích Su-25 được nâng cấp tại nhà máy trong vòng 15-20 năm tới sẽ không có nhiều đối thủ cạnh tranh được.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/44203/default.aspx