STL: Phát hành trái phiếu riêng lẻ

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Nghị quyết ĐHCĐ CTCP Sông Đà – Thăng Long (STL) vừa thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2009.

    Theo đó, STL sẽ phát hành khoảng 20.000 đến 30.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá phát hành khoảng 200 đến 300 tỷ đồng. Hình thức phát hành trái phiếu là theo hình thức riêng lẻ, với đối tượng phát hành là rộng rãi. Thời gian thực hiện dự kiến là quý III/2009

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDEA/stl:-phat-hanh-trai-phieu-rieng-le.html