STB, RIC và NKD giao dịch bổ sung hơn 250 triệu cp

(Vietstock) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB), CTCP Quốc tế Hoàng Gia (HOSE: RIC) và CTCP Chế biến Thực phẩm Kinh đô Miền Bắc (HOSE: NKD) vừa được Sở GDCK TPHCM (HOSE) chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung và thông báo về giao dịch đầu tiên số cổ phiếu này.

Cụ thể, ngày 22/10 STB giao dịch bổ sung 247,887,713 cp có tổng giá trị hơn 2.47 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực là 15/10. Ngày 21/10, RIC giao dịch 2,334,379 cp cổ phiếu phát hành thêm. Ngày niêm yết có hiệu lực là 06/10. Còn NKD giao dịch bổ sung 184,427 cp có tổng giá trị 1.84 tỷ đồng vào ngày 25/10. Trước đó, ngày niêm yết có hiệu lực là 25/10. Ngoài ra, Sở cũng vừa chấp thuận cho CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) được niêm yết bổ sung 4,524,270 cp với tổng giá trị hơn 45.24 tỷ đồng.