STB: Chủ tịch HĐQT đã mua 2 triệu cp

(Vietstock) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (HOSE: STB) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, từ 10 - 23/09, ông Đặng Văn Thành là Chủ tịch HĐQT của STB đã mua 2 triệu cp nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 26,020,039 cp (3.88%) lên 28,020,039 cp (4.18%).