Starbucks đóng cửa 600 đại lý

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Tập đoàn Starbucks quyết định sẽ đóng cửa 600 đại lý làm ăn yếu kém và hoãn kế hoạch mở cửa thêm đại lý trước thực trạng nền kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Doanhnghiep/46632/default.aspx