SSI: Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau khi công bố lỗ vào quý II/2008, mới đây SSI đã có thông báo về kết quả kinh doanh quý III khả quan. Theo đó, trong quý III/2008 tổng doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư của SSI đạt 417,238 tỷ đồng, tăng 144,32% so với quý III/2007 (tăng 246,46 tỷ đồng).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=102434