SSI thông báo chuyển đổi trái phiếu bất thành

(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa có thông báo chính thức về việc chuyển đổi bất thành trái phiếu SSICB2010 do không có trái chủ nào đăng ký thực hiện.

Do đó, SSI cam kết chi trả tiền gốc và lãi trái phiếu cho trái chủ bắt đầu từ ngày 28/03/2011. Được biết, tổng khối lượng trái phiếu SSI đã phát hành là 2,000 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Việc thực hiện quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Giá chuyển đổi được SSI thông báo là 35,639 đồng/cp và ngày đăng ký cuối cùng đăng ký chuyển đổi là 24/03. Có thể thấy, giá chuyển đổi mà SSI đưa ra cao hơn nhiều so với thị giá ngày 24/03 của cổ phiếu này là 23,900 đồng/cp. Do vậy, việc các trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi là có thể dự đoán được.