SSI Research: Lợi nhuận ròng PVT quý 3 ước tính đạt 98 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ

Sự ổn định của tỷ giá cùng giá nhiên liệu và việc tàu FSO Đại Hùng Queen, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động hết công suất là yếu tố tích cực trong hoạt động kinh doanh của PVT trong quý III.

Theo nhận định của SSI Research, PVT vẫn có thể duy trì tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận ròng quý III/2016.

Tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng cường lợi nhuận mảng kinh doanh cốt lõi từ tàu FSO Đại Hùng Queen, giá nhiên liệu thấp và tỷ giá hối đoái ổn định.

SSI Research cho rằng các yếu tố này vẫn duy trì tích cực trong quý III/2016 và do đó giúp lợi nhuận đạt tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước tương tự như trong nửa đầu năm 2016:

Cụ thể, theo CTCK này, tỷ giá USD/VND ổn định ở mức 22.300 đồng/USD trong quý III/2016, giúp hạn chế tối đa lỗ tỷ giá trong kỳ. Trong khi cùng kỳ năm trước, PVT lỗ tỷ giá 80 tỷ đồng. Giá nhiên liệu kỳ này cũng ổn định, vào khoảng 45 USD/thùng (WTI) như trong quý II/2016.

Tàu FSO Đại Hùng Queen vẫn hoạt động 100% thời gian trong quý 3/2016 ở mức giá không đổi so với quý II/2016 bên cạnh Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang hoạt động hết công suất.

Mặc dù vậy, có một yếu tố tiêu cực là giá thuê tàu định hạn quốc tế giảm. Trong quý III/2016, chỉ số BIDY ban đầu giảm, sau đó tăng trở lại, trung bình ở mức 600 điểm, giảm khoảng 15% so với mức trung bình quý II/2016. Do 3 trong số 17 tàu hiện đã ký hợp đồng thuê tàu định hạn quốc tế, làm giảm một phần doanh thu các tàu này.

Giá thuê trong nước không chịu ảnh hưởng do PVT được đảm bảo một mức tỷ suất lợi nhuận cố định. Do đó, nhìn chung tác động đến tỷ suất lợi nhuận là không đáng kể.

SSI Research ước tính doanh thu quý III/2016 có thể đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng (trước lợi ích cổ đông thiểu số) có thể đạt 98 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

SSI Research cũng cho rằng PVT phù hợp cho đầu tư dài hạn (2 năm hoặc nhiều hơn), với triển vọng tăng trưởng chính từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn từ năm 2018.