SSI phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

    1 đăng lạiGốc

    Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa ra nghị quyết về kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=6cd90acb55397a&page=category