SSI lên sàn Tp.HCM với giá 250.000 đồng/cổ phiếu

    Gốc

    Gần 80 triệu cổ phiếu SSI sẽ giao dịch tại sàn Tp.HCM với giá tham chiếu là 250.000 đồng/cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=fb58b61e3419d5&page=category