Sri Lanka - Viễn cảnh hòa bình vời xa

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Những ngày này, quân đội Sri Lanka đã phá vỡ những phòng tuyến cuối cùng của lực lượng ly khai Hổ Tamil. Nội chiến đang đi vào hồi kết, nhưng hòa bình vẫn còn xa vời.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200919/20090509234145.aspx