Sri Lanka: Quân đội đánh đắm hai tàu của LTTE

    Gốc

    Quân đội Sri Lanka ngày 30/9 cho biết đã đánh đắm hai tàu của lực lượng li khai Những con hổ giải phóng Tamin (LTTE) và tiêu diệt 47 phần tử của lực lượng này trong các cuộc giao tranh ở miền Bắc.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/269979/Default.aspx