SpoofGuard - Công cụ lọc PHISHING hiệu quả

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: SpoofGuard là một công cụ giúp ngăn ngừa bạn khỏi các cuộc tấn công mang tên "spoofing" hay "phishing". Phishing là một dạng tội phạm trực tuyến, dẫn người sử dụng Internet tới những website do tội phạm kiểm soát....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13603