SPD: Ủy viên HĐQT đăng ký bán 2,15 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 14/10 đến 11/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Ông Lê Mạnh Thường - Ủy viên HĐQT của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (mã SPD - UPCoM) đã đăng ký bán toàn bộ 2,15 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 17,92% vốn của công ty này để giải quyết công việc cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 14/10 đến 11/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Thường sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu SPD.

Được biết số cổ phiếu SPD nói trên mới chỉ được ông Thường mua trong khoảng thời gian từ 9/9 đến 14/9/2016, trong đó chủ yếu là giao dịch thỏa thuận tại phiên 9/9 (2,1 triệu cổ phiếu, trị giá 9,6 tỷ đồng).

Cổ phiếu SPD trong thời gian gần đây không có giao dịch và mức giá hiện tại chỉ là 5.100 đồng/CP.