Soul Calibur IV 'hạ sơn' ngày 29/7

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Soul Calibur IV sẽ được phát hành làm 2 loại: bản game thường và bản Premium Edition với số lượng hạn chế.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/04/3B9AE367