Soul Bubbles – Bong bóng thần kỳ

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Soul Bubbles là một game vừa dễ chơi vừa dễ... ghiền với thời gian mỗi màn khá ngắn, rất phù hợp với giải trí trong giờ nghỉ. Với nhiều thế giới đầy ắp các khu vực bí mật, đây là game xứng đáng có trong bộ sưu tập của các fan DS.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_gm.asp?atcl_id=5f5e5d5a5d5d57&t=mzdetail