Sotrans nâng sở hữu tại MHC lên 23%

Công ty Cổ phần MHC (HOSE: MHC) vừa có báo cáo giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ là Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (HOSE: STG)

Cụ thể, ngày 25/11/2016, STG đã mua vào 505.604 cổ phiếu MHC để nâng tỷ lệ sở hữu tại MHC lên mức 23% từ mức 21,45% trước đó.

Sotrans nâng sở hữu tại MHC lên 23% - Ảnh 1

Về phần STG, mới đây Công ty này đã phát hành cho cổ đông hiện hữu thu về hơn 551 tỷ đồng. Sau phát hành vốn điều lệ của STG là 854,4 tỷ đồng. Số cổ phiếu đang lưu hành của STG tăng từ 27,56 triệu cổ phiếu tăng lên 85,44 triệu cổ phiếu.

Song song với việc mua thêm cổ phiếu MHC, Sotrans còn liên tục tăng sở hữu tại Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (Sowatco), dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Sowatco lên 75%.

Dù liên tục đi M&A các doanh nghiệp khác trong thời gian gần đây nhưng Sotrans hiện là mục tiêu trong "tầm ngắm" của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (UpCOM: GEX). Tại đại hội đồng cổ đông của GELEX trong năm nay, Gelex này đã trình và được cổ đông thông qua mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực Logistic, thông qua mua lại cổ phần chi phối tại Sotrans.