Sothebys đấu giá 49 bức tranh của họa sĩ Việt Nam

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Ngày 8/4 tới, 49 bức tranh của các họa sĩ Việt Nam, trong đó có hai bức tranh của các họa sĩ đương đại, sẽ có mặt trong phiên đấu giá của nhà đấu giá danh tiếng Sothebys tại Hồng Công, Trung Quốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243389/Default.aspx