"Sốt" quà... ảo

TT - Từ tháng hai đến nay, trên mạng Facebook, ước tính những người sử dụng đã chi tổng cộng 24 triệu USD cho những món quà ảo. Trong khi đó suốt hai tuần đầu tiên tháng mười một tại Second Life đã có 3 triệu đồ vật ảo được mua qua bán lại và phần lớn trong số này đều được dùng để tặng quà.