“Sốt” nhân viên thanh tra xây dựng cho các phường xã

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Nguyễn Minh Dũng: từ khi TP có chủ trương cho phép Sở Xây dựng bố trí 400 sinh viên tốt nghiệp trung cấp xây dựng về làm thanh tra xây dựng tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, đến nay, số sinh viên trên đã không đủ để bố trí theo yêu cầu của các địa phương.