Sốt căn hộ chung cư - chuyện đáng mừng?

    1 đăng lạiGốc

    Trong khi cơn sốt đã gây ra bất bình trong xã hội và làm nghị trường cũng phải nóng lên, và không ít yếu tố tiêu cực đã được thảo luận. Tuy nhiên, nhìn theo một góc độ khác, sốt chung cư cũng có điểm đáng mừng. Đó là điều chứng tỏ người dân đã nhận thức đúng và đi trước chính sách về phát triển đô thị văn minh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/149465