Sony cung cấp bản cập nhật mới cho PlayStation 3

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Bản nâng cấp lần này đem đến một số công cụ mới và đưa thêm tính năng quản lý ảnh cá nhân.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/01/3B9AEE8A