Songkran biểu tình và máu đổ - bất thường ở đất nước nụ cười

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Cụm từ “Songkran đen tối” được báo chí dùng để diễn tả cuộc đối đầu giữa Chính phủ Thái-lan với người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) trên đường phố Thủ đô Băng-cốc dịp tết té nước cổ truyền.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145432&sub=82&top=45