Songdo - Thành phố kỹ thuật số đầu tiên

    Gốc

    Thành phố này sẽ ra đời vào năm 2014 tại Hàn Quốc. Các kỹ thuật tin học sẽ ngự trị khắp nơi, phục vụ và kiểm soát con người.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/11/64772.cand