Sông nước miệt vườn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Phong Điền đỏ thắm mầu cờ trong ngày 30-4. Tri ân những người có công với cách mạng, những người đã khuất là truyền thống, là nghĩa cử cao đẹp của những người đang sống... Phong Điền, một vùng nông thôn trù phú, người thương đất, đất chẳng phụ người, người dân kiên trung với Đảng, với cách mạng. Phong Điền còn là đất học, gian nan nuôi chí lớn con người

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146407&sub=127&top=39