Sống mãi tình dân trong lòng người Công vận

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không chỉ vận động kêu gọi quần chúng nổi dậy “diệt ác – phá kềm”, lực lượng cán bộ Công vận còn làm giao liên, tải thương khi quân ta nổ súng tấn công

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/212684.asp