Song hành cùng tiêu chí "Môi trường xanh" của Olympic Bắc Kinh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Kết hợp cùng báo Thanh Niên tuyển người rước đuốc Olympic 2008 dựa trên tiêu chí khuyến khích gìn giữ môi trường, một lần nữa định hướng hoạt động của Coca-Cola trên toàn cầu tiếp tục được khẳng định.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/10/3/211058.tno