Sống động không khí cố đô

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Năm 2008 là năm Huế kỷ niệm 15 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và 5 năm Nhã nhạc cung đình Huế chính thức trở thành Kiệt tác Di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.46600.qdnd