Sống để kể lại

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đó là tên gọi của cuộc thi viết tự truyện về cuộc đời của những người phụ nữ nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS do Mạng lưới các nhóm tự lực phía Nam phát động.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090222150041.aspx