“Sóng” đầu tư vấp nhiều rào cản lớn

    1 đăng lạiGốc

    Nếu các địa phương mải mê kêu gọi nhà đầu tư đến mà chưa chuẩn bị tốt hạ tầng để phục vụ những dự án của họ thì thật là tai hại...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=ba85ace9d40e53&page=category