Sông Đà 9 chốt danh sách phát hành cổ phiếu tăng vốn

    3 đăng lạiGốc

    Sông Đà 9 sẽ phát hành thêm 4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:57...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ebb8fccda98ee3&page=category