Sóng cổ phiếu bia ăn theo Habeco

Habeco lên sàn UPCoM là sự kiện nổi bật nhất tuần qua đã ảnh hưởng đến nhiều cổ phiếu ngành bia như SMB, HAT, WSB. Bên cạnh đó, trong tuần FLC sinh nhật lần thứ 15, cổ phiếu này cũng có nhiều diễn biến đáng chú ý.

MAI HƯƠNG

Mai Hương